Embun Pagi

hadist : ” salah seorang dari kalian dapat melihat kotoran kecil dimata saudaranya. tetapi dia lupa akan kayu besar yang ada dimatanya ” ( HR Bukhari )

 

” Dan dia lebih mengetahui ( tentang keadaan ) mu ketika dia …